Przepraszamy - nasza strona internetowa znajduje się obecnie w budowie

Kontakt:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 13
49-130 Tułowice

tel/fax 77 46 00 114
e-mail: zgkim@tulowice.pl

Stacja Uzdatniania Wody
tel. 77 46 00 247
e-mail: suw.zgkim@tulowice.pl

Oczyszczalnia Ścieków
tel. 77 46 00 249

Przekazanie informacji o stanach wodomierzy:
tel 77 46 00 114 lub
e-mail: woda.zgkim@tulowice.pl

Zgłaszanie awarii sieci wod-kan (całodobowo)
tel. 77 46 00 249

Zapraszamy wkrótce !!!